KAILI ผ่านการตรวจสอบ ISO 14000 และ 45001

June 28, 2022

โรงงานแห่งใหม่ Kaili พร้อมแล้ว และการย้ายโรงงานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ด้วยความพยายามร่วมกันของพนักงานทุกคน

 

โรงงานแห่งใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ 60000 ตารางเมตร โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตที่ได้มาตรฐาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการฉีดขึ้นรูปอาหารจากส่วนกลาง ศูนย์ทดสอบที่ทันสมัย ​​ห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนยานยนต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปราศจากฝุ่น และคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานจะให้บริการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรที่เป็นมืออาชีพและรวดเร็วยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ KAILI ผ่านการตรวจสอบ ISO 14000 และ 45001  0ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ KAILI ผ่านการตรวจสอบ ISO 14000 และ 45001  1